Honoraria

Honoraria Puur acupuctuur
Elke behandeling duurt tussen de 45 min en 1, 30 uur. Het intake gesprek + de eerste behandeling bedraagt 50€. De daaropvolgende behandelingen bedragen 45€. Gedeeltelijke terugbetaling is momenteel mogelijk bij de Liberale en de Onafhankelijke mutualiteit en via sommige hospitalisatieverzekeringen (met ambulante verzekering).
Rekeningnummer BE95 7340 1473 9258